Slottet med omnejd - Instudering

Fråga 1: Var låg Uppsala gård?Fråga 2: Vilka Vasaslott började byggas 1537, 1545, 1549?Fråga 3: Uppsala slott byggdes efter en då supermodern försvarsidé. Vilket land kom idén ifrån?Fråga 4: Vilket år dog Gustav Vasa?Fråga 5: Vilket år kröntes Erik XIV?Fråga 6: Vilka, för de utländska gästerna till Erik XIV:s kröning, exotiska inslag väntade vid Flottsund?Fråga 7: Vilken av fångarna på slottet stack Erik XIV med sin dolk den 24 maj 1567?Fråga 8: Var finns Sturarnas kläder nu?Fråga 9: Östgöta- och GH-nation, Ingmar Bergmans mormors hus. Vad heter gatan och varför?Fråga 10: Vilken kung lät bygga slottskyrkan?Fråga 11: Under vilket århundrade var slottet som mest praktfullt? Vilken färg hade det då?Fråga 12: Vilken kristen helg och årtal inträffade den stora stadsbranden?Fråga 13: Efter branden tog man byggnadsmaterial från Uppsalas skadade slott för att bygga - vad?Fråga 14: Vilken kung stoppade rivandet av Uppsala slott? Vad hette hans hustru?Fråga 15: Vad hetter arkitekten som fick uppdraget att uppföra det nya slottet på ruinerna av det gamla?Fråga 16: Vilken färg valde arkitekten då?Fråga 17: 1762 upphörde arbetet på det nya slottet nästan helt. Varför?Fråga 18: Nämn en viktig del av slottet som därför aldrig byggdes klart efter arkitektens ritningar.Fråga 19: Vem skänkte Gunillaklockan till slottskyrkan? Namn, titel och gift med?Fråga 20: När skänktes Gunillaklockan?Fråga 21: När uppfördes klocktornet Gunillaklockan hänger i nu?Fråga 22: När ringer Gunillaklockan?Fråga 23: Hur många slag ringer Gunillaklockan med vid varje ringning?Fråga 24: Var fanns Uppsalas fängelse åren 1862 - 1998? Det har med en symbolisk siffra att göra…Fråga 25: Var, exakt, fanns fängelset ca 1819 - 1862?Fråga 26: I slottets södra torn fanns en konstruktion av stor betydelse för Uppsala från slutet av 1800-talet till början av 1990-talet. Vad var det?Fråga 27: Hur många kvadratmeter är Rikssalen?Fråga 28: Vad använde Dag Hammarskjölds mamma Riksalen till?Fråga 29: Det finns ett stort ryttarporträtt i ett av rummen som leder till Rikssalen. Vad heter ryttaren?Fråga 30: Vad heter konstnären som målade ryttarporträttet?Fråga 31: Vad hände i Rikssalen den 6 juni 1654?Fråga 32: Vad hette arkitekten som restaurerade Rikssalen på 1930-talet?Fråga 33: Vad heter de två kvarvarande bastionerna från Gustav Vasas borg?Fråga 34: Vilken kung planerade, på Uppsala slott, Sveriges intåg i det 30-åriga kriget?Fråga 35: Leta rätt på ett citat, som du tycker om, skrivet av Drottning Kristina. Lär dig det utantill och var beredd att läsa det från ditt minne när vi träffas!Fråga 36: På 1600-talet anlade en vetenskapsman slottsträdgården som senare blev Botaniska trädgården. Vad hette vetenskapsmannen och från vilken stad kom han ursprungligen?Fråga 37: Vilket år skänkte Gustav III slottsträdgården till universitetet så att den skulle kunna ersätta Rudbecks och senare Linnés skapelse, Akademiträdgården (nuvarande Linnéträdgården)?Fråga 38: Varför var det viktigt att få en ny botanisk trädgård?Fråga 39: 1999 hemförde Hans Odöö ett skott av ett träd från Sri Lanka. Det är nu ett flera meter högt träd i Botaniska trädgårdens tropiska växthus. Buddha mediterade under ett sådant träd och Linné gav det ett passande latinskt namn, vilket? (Nu får du svettas med Google eller besöka växthuset!)Fråga 40: Den här bysten finns i slottet vem/vilka föreställer den?Fråga 41: Dag Hammarskjöld växte upp på slottet. Varför där?Fråga 42: Vem/vilka hade varit FN:s generalsekreterare före

Dag Hammarskjöld?Fråga 43: Vilka år levde Dag Hammarskjöld?Fråga 44: Vad hette landet Dag Hammarskjölds flygplan störtade i då och vad heter det nu?