Universitetet - instudering

• Jacob Ulfson, Pelaren utanför Domkyrkan. Universitetets historia under 1400-1500-talet.

• Gustav II Adolfs betydelse för Universitetets historia. Kort om Konstskåpet på Gustavianum och dess anknytnig till Gustav II Adolf.

• Rosén von Rosenstein, Nosocomium, Parken vid Upplandsmuseet.
Carl von Linnés anknytning till UU. Varför bytte han professur? Var föreläste han?

• Erik Gustaf Geijers anknytning till UU. Statyn i Universitetsparken. Två platser där han bodde.

• Uppsala Anatomiska Teater i Gustavianum och vad hände där.

• Betty Pettersson, de första kvinnliga studentskorna. Kvinnliga studentföreningens tillkomst.

• Universitetshusets historia.

• Gustavianums historia samt den första byggnaden för Universitetet. Inte Anatomiska Teatern.

• Universitetsparken och om den tidigare borg som låg där.

• Carolina Rediviva. Husets historia.

• Studentnationernas historia  och ursprung. Antal idag. Studentmössans historia.

• Nobelpristagare, förutom Dag Hammarskjöld och  Nathan Söderblom, som har anknytning till Uppsala universitet.

• Akademiska högtider, ex. professorsinstallationer. Nollningen förr.

• Exercitiehuset i Universitetsparken och  exercitierna vid Uppsala universitet.

• Silverbibeln, dess ursprung och historia. Stölden.

• Hur är Uppsala universitet organiserat idag? Vem är rektor? Cirka antal studenter. Vad är en akademisk kvart?

• Anders Celsius och Celsiushuset.

• Dag Hammarskjölds Uppsalaliv. Befattning och begravning. Vad skrev han om Uppsala?

• Johan Skytte, Skytteanum och professuren.

• Olof Rudbeck d.ä. Berätta om hans liv och verk.

• Carl Wilhelm Scheele, hans gärning. Var låg Apoteket han arbetade på. Torben Bergman, hans gärning. Vilken byggnad kopplas till honom.

• Atterbomska Huset, var ligger  det?. Vem var Atterbom?

• Konsistoriehuset vid St Erikstorg, Kvarteret Munken.